caliu - castillo-44

Què fem?

Mitjançant la intervenció, treballem l’arquitectura adaptant-la a la forma de vida dels seus protagonistes, lligant-la a la seua història i destacant la seua identitat.

 

D’altra banda, per a que les recuperacions compten amb un futur sostenible, desenvolupem projectes de gestió encaminats al coneixement, la divulgació i la planificació estratègica del patrimoni cultural.

Intervenció

Intervenció

Projectes de recuperació, rehabilitació i reforma d'arquitectura preexistent.

Gestió

Gestió

Tasques d'estudi previ, comunicació i divulgació, catalogacions, plans directors i altres projectes de gestió del Patrimoni Cultural.